Ashtanga Mysore

Sat primjeren svima, omogućuje polazniku da slijedi svoj ritam daha i pokreta, uz individualne asistencije učitelja. Na Mysore satu polaznici izvode svoju praksu ali svatko u svome ritmu i svatko do određene asane (položaja). Položaji se ne preskaču, a ako neke nije moguće izvesti, oni se mogu modificirati.

Sa svakim se vježbačem radi pojedinačno iako se vježba u grupi, znači imate sve pogodnosti privatnog sata uz grupnu energiju.To znači da učitelj objašnjava disanje te detalje tehnike vježbanja, te konstantno demonstrira i provjerava kako učenik napreduje.Vježbaču se novi pozicije  daju tek kada učitelj procjeni da su optimalno savladani prethodne.

Vježbači imaju slobodu odabira vremena vježbanja odnosno mogu doći u različita vremena ali najkasnije 45 min. prije kraja termina kako bi imali vremena da odvježbaju svoj program do kraja.

Početnici, oni koji prvi puta počinju s Ashtangom, izvode samo Pozdrave suncu, te se postupno na idućim satovima nadodaju novi položaji. Praksa Ashtanga yoge gradi se na taj način, omogućavajući polazniku da pripremi tijelo na asane koje dolaze istodobno razvijajući kod vježbača snagu i koncentraciju.

Šematski prikaz prve serije Ashtanga Yoge možete preuzeti OVDJE.