Satovi

Ashtanga yoga u doslovnom prijevodu znači  Yoga s osam udova (ashta=osam, anga=ud) i odnosi se na osam udova opisanih u Patanjalijevim Yoga Sutrama, od čega su yoga pozicije (asane) samo jedan dio.

Ovaj sistem yoge počeo je podučavati veliki indijski yoga učitelj K.Pattabhi Jois na Ashtanga yoga institutu u Mysoreu, Indija.

Praksa Ashtanga yoge ima  točno određeni slijed yoga pozicija koje su osmišljene tako da prethodna pozicija priprema za sljedeću.

Slijed uvijek započinjemo s pozdravom Suncu (Surya Namaskar A i B), nakon kojega dolazi šest stojećih pozicija koje su temelj za sve ostale. Nakon toga praksa se dijeli na nekoliko serija koje variraju po težini te na kraju svake od njih dolaze završne pozicije.

Zbog zahtjevnosti i točno određenog načina na koji se izvode pozicije od osobite je važnosti da se Ashtanga vježba pod nadzorom iskusnog  yoga instruktora kako bi se spriječile ozljede i kako bi bili sigurni da ih korektno izvodimo prema danom redosljedu.

Tradicionalno sat otvaramo Ashtanga mantrom

Om
Vande Gurunam Charanaravinde
Sandarshita Svatma Sukava Bodhe
Nih Sreyase Jangalikayamane
Samsara Halahala Mohashantyai

Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi Dharinam
Sahasra Sirasam Svetam
Pranamami Patanjalim
Om

 

om

I bow to the lotus feet of the Supreme Guru
which awaken insight into the happiness of pure Being,
which are the refuge, the jungle physician,
which eliminate the delusion caused by the poisonous herb of Samsara (conditioned existence).

I prostrate before the sage Patanjali
who has thousands of radiant, white heads (as the divine serpent, Ananta)
and who has, as far as his arms, assumed the form of a man
holding a conch shell (divine sound), a wheel (discus of light or infinite time) and a sword (discrimination).

om

a zatvaramo završnom mantrom

Om

Svasthi Praja Bhyaha Pari Pala Yantam
Nya Yena Margena Mahim Mahishaha
Go Brahmanebhyaha Shubamastu Nityam
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Om Shanti Shanti Shantihi

 

May the rulers of the earth keep to the path of virtue
For protecting the welfare of all generations.
May the religious, and all peoples be forever blessed,
May all beings everywhere be happy and free
Om peace, peace, perfect peace