Članarine

 BESPLATAN prvi sat!!

PAKET ČLANARINA – NEOGRANIČENO

(neograničeno vježbanje u svim terminima 30 dana)                                        200,00 kn

PAKET ČLANARINA – 4 termina                                                                     150,00 kn

(četiri termina unutar 30 dana)

DROP IN  SAT                                                                                                     50,00 kn

Ukoliko ste zainteresirani za individualne (privatne) satove za jednu ili više osoba, kontaktirajte nas radi dogovora o terminima, lokaciji i cijeni.