Članarine

 BESPLATAN prvi sat!!

 

PAKET ČLANARINA – NEOGRANIČENO                                          263,71 kn/35 eura

(neograničeno vježbanje u svim terminima 30 dana)                           

PAKET ČLANARINA – 4 termina                                                        188,36 kn/25 eura

(četiri termina unutar 30 dana)

PAKET ČLANARINA – 8 termina                                                        226,04 kn/30 eura

(osam termina unutar 30 dana)

DROP IN  SAT                                                                                       75,35 kn/10 eura

PRIVATNI SAT (75 minuta)                                                                 188,36 kn/25 eura