Programi

Yoga koju podučavamo je Ashtanga Yoga u tradiciji Sri K. Pattabhi Jois-a i Sri R. Sharath Jois-a. Bazira se na ravnoteži tijela, uma i duha te povećanju vitalne energije te je  prilagođena potrebama i načinu života modernog zapadnog čovjeka.