Asane

Asana, što znači “položaj” , odnosno u doslovnom prijevodu sjedalo osnova je Hatha yoge. Za mnoge, a pogotovo na zapadu, vježbanje položaja prvo je iskustvo sa yogom te za neke početak meditacije i daljnjeg samorazvoja. U svakoj asani treba biti prisutno pravilo STHIRA = steady  SUKHAM = comfortable  ASANAM = posture. Odnosno, yoga položaj istodobno treba biti ugodan i stabilan.